Vespa1

V1
VM.VN.VB1 ETC用
オリジナル
¥250000
V2
1950年代
150GS STDETC
\35000
V3
フェレンチェ
1950年代
¥40000
V4
1950年代
¥40000
V5

1950年代
¥45000
v6
1960頃
オリジナル UK TAXホルダー
中のTAXも別売で販売してます。
\10000
v7
1950年代
\25000
v8
1950年
\30000
v9

\28000
v10
1950年代
¥40000
v11
1950年代オリジナル
8インチ用予備タンク
\80000
V12
イングランド製オリジナル
ナンバープレート
\25000
V13
オリジナル
¥12000
V14
オリジナルシェルミラー
¥30000
v15
ユーロドイツナンバープレート
¥15000
v16
オリジナル
ulma 8インチ用
\70000
v17
フランス製オリジナル
ホーンカバー
¥50000
v17
orignal
¥5000
v19
BIEMME イタリア製
オリジナル
¥5000
V20
1950年代VLダブルレッグシールド
VM用も在庫しています。
リプロですがよくできています。
¥20000
v21
¥8000
v22
1950年年代
サイドバンパー
¥70000
v23
GS160ETC
¥30000
v24
¥4000
V25
イタリアナンバー1963年以降
オリジナルプラスチック製
¥30000
v26
TAX各種コピー¥2000
オリジナル¥8000
v27
50年代 当時ものシート
VL3、VB1用
¥60000
v28
¥6000
v29
BIEMME
コピーtax付き
\8000
v30
1950年代
8インチ用
¥20000
v31
1950年代
オリジナル
\30000
v32
イタナンは別です。
GS150 STD etc用
\30000
v33

1960年代
\20000
v34
セレクターカバー
¥25000より

V35

グリップレバーサック

v36
1960年代
ニューオールドストック
\25000
V36
\25000
V36

\40000
v37
VN,VL,ETC
\70000
V38
VN,VL ETC
メッキでは無くシルバーペイント
¥38000