VESPA 1970〜

v71
rally etc
new old stock
\25000
v78


v79

v710
凹みありますが板金で十分使用可能です
sprint.gtr ts.etc set
\30000
v711
p200
シートやぶれはありません

v712
rally
\15000
v713
ET3ETC
NEW
\20000

v714
px200
中古
¥10000
v715
Rally
new
\20000
V716
右もあり
中古
各¥10000
v717

中古
¥3000
v718
中古
\10000
v719
ET3
\15000
v720
p200
メーターリム状態がよくない
\7000
v721
px200
\15000
v722

v723